گالری ایرتمپ

کلیپ نمایشگاه تاسیسات اصفهان 1402

کلیپ نمایشگاه تاسیسات تهران 1402

کلیپ نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد 1402

سمینار مهندسین و مشاوران تاسیسات مکانیکی مشهد 1402

90 سال زندگی مهندس کیومرث زمانی در یک نگاه

کلاسهای آموزشی تکنسین‌های ایرتمپ 1402

کلیپ نمایشگاه تاسیسات تهران 1401