آدرس: تهران، جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح)، میدان شیر پاستوریزه، خیابان شهیدان طارمی (هفده شهریور سابق)، شرکت کارخانجات صنعتی جنرال
کدپستی: 73136-13718

تلفن: 61056 – 021 , 62861000 – 021

پست الکترونیکی: info@airtemp.ir

اینستاگرام: airtemp.co

لینکدین: .airtemp co