چیلر (chiller) چیست؟ بررسی | مقایسه | کاربرد

چیلر (chiller) دستگاهی است که با گرفتن گرما از مایع (آب) در یک سیکل تبرید تراکمی یا جذبی، آب سرد تولید می­‌کند. آب سردشده از طریق سیستم لوله‌کشی و پمپ‌­های