چیلر (chiller) چیست؟ بررسی | مقایسه | کاربرد

چیلر (chiller)

چیلر در صنعت تهویه مطبوع، دستگاهی (ماشین تبرید) است که آب سرد تولید می‌کند. یک دستگاه چیلر براساس قانون تراکم بخار و جذب بخار کار می‌کند. سیستم تراکم بخار از انرژی مکانیکی در شکل موتور الکتریکی برای به راه انداختن سیکل سرمایش استفاده می‌کند. چیلر تراکمی از چهار جزء اصلی تشکیل می‌شود:

  • کمپرسور
  • اواپراتور
  • کندانسور
  • شیر انبساط

 

انواع چیلرها


چیلرها به دو دسته‌ی چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم می‌شوند. تقسیم‌بندی دیگر چیلرها بر اساس شکل خنک شدن مایع مبرد است که به سه دسته آب خنک، هوا خنک و تبخیری تقسیم می‌شوند.چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارت باعث ایجاد برودت و سرما می‌شوند.

دسته بندی و نام‌گذاری چیلرهای تراکمی به طور عمده براساس نوع کمپرسور و شیوه دفع گرما صورت می‌گیرد. اکثر سیستم‌های سرمایشی، از تهویه مطبوع خانگی گرفته تا مراکز بزرگ تجاری و چیلرهای صنعتی، از فرآیند تبرید به صورت سیکل تراکمی بخار استفاده می‌کنند. قلب سیستم تراکم بخار کمپرسور می‌باشد. وظیفه کمپرسور جابه‌جایی مبرد در طی سیستم سرمایش و متراکم کردن مبرد گازی شکل است. مصرف انرژی الکتریکی، گاز مبرد را از اواپراتور مکش می کند و سپس آن را فشرده ساخته و وارد کمپرسور می‌کند.

 

انواع کمپرسورها


کمپرسورها به دو دسته نوع جابجایی مثبت و نوع دینامیکی تقسیم می شوند:

کمپرسور اسکرال و اسکرو

کمپرسور جابجایی مثبت

کمپرسور جابجایی مثبت به طور فیزیکی حجم مبرد را کاهش و فشار آن را از این طریق افزایش می‌دهد، که شامل کمپرسور رفت و برگشتی، اسکرال و اسکرو می‌باشد. این کمپرسورها حجم ثابتی از گاز با فشار بالا ایجاد می‌کنند.

کمپرسور دینامیکی

کمپرسور دینامیکی فشار مبرد بخار را از طریق انتقال پیوسته مومنتوم زاویه ای یک پره در حال چرخش با تبدیل انرژی جنبشی به پتانسیل افزایش می‌دهد. یک کمپرسور سانتریفیوژ یک کمپرسور دینامیکی بوده و کاملاً متفاوت با یک کمپرسور جابجایی مثبت می‌باشد. این کمپرسورها به طور وسیع در صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.