پروژه به‌آرا (چاکلز)

پروژه به آرا (چاکلز)

مشهد

 


شرکت صنایع غذایی به‌آرا، در سال ۱۳۸۴ با برند‌ (کرانچیپس)، تحت لیسانس شرکت لورنز آلمان فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت بعد از ۴ سال، موفق به تولید محصولات خود با یک برند بومی به نام چاکلز شد .محصول به‌کاررفته در این پروژه، یک دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک اسکرال به ظرفیت 265 تن تبرید است.